Attityd – styrkor, möjligheter, lärande

av Margareta Carlsson

Solros med solljus i bakgrunden

Vi alla har såväl styrkor som svagheter

Vi har alla – organisationer och individer – såväl styrkor som svagheter. Fokusera på och förstärk styrkorna, det du fokuserar på tenderar du att få mer av. Ber vi Zlatan Ibrahimovic spela back eftersom han är sämre på det än på att spela forward så han behöver träna? Självklart inte. Någon som är bra på att spela back ska göra det och Zlatan ska göra mål. Ändå gör vi ofta så att vi fokuserar både på våra egna och på andras svagheter. Fokusera i stället på att tillvarata styrka så blir svaghet mindre viktig, något man har strategier för att hantera och i vissa fall snarare se som utmaningar. Tillvaratar vi allas styrkor så täcker vi säkert också upp för allas svagheter – hela poängen med att organisera något är att samla resurser och mobilisera dem för att tillsammans bli starkare så att vi når dit vi vill.

Människor som förstår sitt uppdrag och sin roll i helheten, upplever meningsfullhet i det man gör, känner självaktning, får bidra med färdigheter och kompetens och känner uppskattning presterar bättre. Ha ett positivt förhållningsätt. Visa uppskattning och bekräfta beteenden som leder framåt.

Sök och se potential

Sök och se potential i individer och situationer och odla dessa, agera utifrån möjligheterna för att skapa resultat. Tro på och visa tillit till och förtroende för både dig själv och andra. Tro att allt är möjligt!

Om du mäter avvikelser och sedan återställer så skapar du ingen utveckling, du är bara tillbaka vid utgångsläget. Om du ska utveckla så behöver du gå förbi problemlösningsstadiet och söka nyskapande. Åtgärda och undanröj problem och hinder men stanna inte där utan gå sedan över till att skapa ageranden som strävar mot målet. Förstärk det som fungerar och fokusera på vad du vill uppnå. Vad har tidigare fungerat bra och lett till framgång? Vad skapar positiva beteenden? Vad utvecklar innovationer? Tränar ledning och organisation styrkor och möjligheter på ett medvetet sätt?

”Begynnelsen till en vana är en osynlig tråd. Varje gång vi upprepar handlingen stärker vi tråden, förser den med ytterligare en fiber, tills den växer till ett starkt rep som binder oss i tanke och handling.”
(Orison Swett Marden)

Hur arbetar jag med dessa frågor – vad erbjuder Atheragram Structura?

Atheragram Structura, dvs. jag, arbetar med att förändra, förbättra och utveckla. Effektivare, roligare och lönsammare organisationer – för dig som vill mer! Då ska du satsa kraft, lust och mod på det som lyfter och vidgar, stärker och utvecklar. Den attityd och syn på människor, organisationer och omvärld påverkar organisationens kultur. Så enkelt är det. Så vilken kultur vill du ha? En som lyfter, stärker och utvecklar eller en som håller tillbaka och säkrar? Det är upp till dig. Jag bistår dig gärna i att se över vilket ledarskap och vilka strukturer som odlar de beteenden och den kultur du vill ha och behöver för att ta organisationen dit du vill.

Funderingar? Varmt välkommen att kontakta mig på telefon 070-722 37 34 eller mejla .


Välkommen att dela inlägget:


Tillbaka

Lägg till en kommentar

Nyhetsbrev

Vill du få gratis information om nyheter, aktiviteter m m kring Atheragram Structura?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att skriva in din e-postadress.
Du kan när som helst avsluta prenumerationen.


Andra inlägg...