Gott nytt lärande 2015 och två bolag blir ett.

av Margareta Carlsson

Gott nytt år!

Med förhoppning om att du har haft en härlig helgtid. Nu är vi inne i 2015 och jag önskar dig ett år med mycket glädje och kärlek. Jag vill också gärna önska dig framsteg inom områden där du vill göra framsteg och det lärande som ingår i förändring och utveckling.

Så jag väljer att börja nya året med att skriva om lärande i organisationer.

Ett äpple som en lärande jord

Lärande organisationer

Vi pratar idag om lärande organisationer som en nödvändighet. Detta med anledning av att beslut behöver fattas långt ut i verksamheten dagligen och stundligen i det operativa arbetet. Då behöver samtliga i organisationen fortlöpande lära och utveckla, både sig själva och sitt arbete och verksamhetens processer och strukturer.

I en lärande organisation är det viktiga inte att undvika fel och hålla misslyckanden för sig själv utan att fokusera på att söka möjligheter, lösningar, förbättringar, dela med sig av lärdomar. Att alla strävar efter att utveckla verksamheten, sig själva och organisationen fortlöpande. Det bygger på trygghet eftersom trygghet är en förutsättning för det mod som krävs för att våga kommunicera både om det som inte går som det var tänkt och om det som går så mycket bättre än det var tänkt. Både våga misslyckas och våga lyckas, som människa och som organisation.

Chefer och ledare agerar förbilder i det dagliga arbetet. I en lärande organisation görs det med ett förhållningssätt som går ut på att göra delaktig snarare än ge direktiv. Man arbetar strategiskt och systematiskt med interna relationer och skapar en kultur som smittar av sig i alla medarbetares möten med kunder och andra intressenter. Det kommunikativa ledarskapet där samtal, stöd och utmaning är centralt, odlar såväl agerande och effektivitet som reflektion. Utan reflektion finns inget lärande.

Allt lärande utgår från insikten om att det finns något att lära, en förmåga som vi skulle kunna tillägna oss och ha nytta av. Först därefter lär vi och tränar tills att vi har tillägnat oss den förmåga eller kompetens vi sökte.

Jag älskar att lära men hatar att bli undervisad.
(Winston Churchill)

Det är skillnad på undervisning, som kommer till en utifrån, och lärande, som gror inifrån, och det sociala samspelet människor emellan är viktigt vid allt lärande.

Människor är olika. Hur mycket mångfald vill vi ha och klarar vi av att hantera? Möter vi människors olika sätt att lära? Förmedlar vi lärdom på olika sätt och under olika betingelser? Ger vi medarbetare möjlighet att processa ny information och nytt lärande på för dem lämpligt sätt? Tar vi hänsyn till olika individers olika identitet, drivkrafter, övertygelser och mönster när vi planerar och kommunicerar? Odlar vi mellanmänsklig förståelse så att vi klarar av att möta varandra både internt i organisationen och olika intressenter externt? Arbetar vi aktivt med vår kommunikation och med företagskulturen?

Vad har organisationen, dess ledare och medarbetare, för förhållningssätt till lärande? Det är som man säger inom kampsporten:

The day you think you know everything is the day you get hurt.

Att alla tränar ett öppet och lärande förhållningssätt gentemot varandra är av godo om man vill odla en utvecklande kultur. Det är först är vi kan se förbi oss själva och möta olika perspektiv och ageranden hos varandra och se nyttan av dem som vi kan bli innovativa och på allvar kan utveckla nytt.

En del av lärandet är insikt i, förståelse för och kunskap om människors alla olikheter. Det ska jag återkomma till i nästa blogginlägg.

En annan del är attityden. Man kan gå genom livet och leta efter det som bekräftar det man redan kan och känna sig duktig och stark. Lyssna på föreläsningar och tänka ”det där kan jag redan” och ”det där kan jag göra bättre”. Gå hem från en kurs och tänka att man inte lärt sig något nytt alls. Så kan man gå genom livet och leta efter det som utmanar det man redan kan, det nya, det som ifrågasätter, det som skiljer. Vilket också ofta är det som på olika sätt gör lite ont också. Då finns det något att lära överallt, av allt som händer och av alla människor. Då kan man odla en lärande attityd hos sig själv. När man kan det kan man bidra till att odla en lärande attityd i en organisation.

 

Varje människa är mig överlägsen i något hänseende. Däri tar jag lärdom av henne.
(Ralph Waldo Emerson 1803-1882, am. författare och filosof)

Hur arbetar jag med dessa frågor – vad erbjuder Atheragram Structura?

Atheragram Structura, dvs. jag, erbjuder chefsstöd i utveckling av lärande organisationer och insatser kring utveckling av en lärande företagskultur. Coaching av chefer och ledare kring det egna lärandet såväl individuellt som för team såsom ledningsgrupper liksom insatser som belyser mönster i organisationen.

Solberga station AB logotyp

Atheragram Structura upphör som enskild firma och går in i Solberga station AB

Solberga station AB ägs av mig, Margareta Carlsson, och min make Michael Carlsson och utgår från just Solberga station i Solberga utanför Nässjö. Vi har nu valt att lägga allt vårt företagande i samma bolag, i Solberga station AB. Så omvandling pågår, både av bolagsinformation och av hemsidor och annat.

Solberga station AB (www.solbergastation.se) bedriver verksamhet inom två områden:

  • Atheragram Structura – konsultverksamhet inom ledarskap och organisation
    "Effektivare, roligare och lönsammare organisationer – för dig som vill mer!” Bistår chefer och ledare i att gå från vision, varumärke och strategi till verklighetsanpassad operativ verksamhet och dagliga beteenden. Utvecklar ledarskap och strukturer som odlar medarbetare och kultur och som stärker och utvecklar verksamheten. Chefsstöd, chef- och ledarskapsutveckling, ledningsgruppsutveckling, ledarförsörjning och nya chefer samt organisationsutveckling. (www.atheragram.se)
  • Järnvägare – konsultverksamhet inom järnvägsbranschen
    "Vi älskar järnväg! Får man säga det högt? Ja, vi gör det i alla fall." Järnvägare erbjuder ett brett urval tjänster som ger den mindre verksamheten stöd i alla förekommande frågor och den större verksamheten stöd genom riktade insatser inom vår kompetens. Utbildning/HR, trafikhandläggning, expertis i myndighetskontakter, stöd i förvaltningsfrågor betr. infrastruktur, logistik och planering fordon, utredningar och kvalitetsuppföljning. (Hemsidan www.jarnvagare.se kommer att vara färdig under sista halvan av januari.)

Solberga station AB arbetar inom båda dessa områden i samverkan med andra företag och med underkonsulter.

Utgångspunkt för verksamheten är just Solberga station. Det gamla stationshuset förvaltas som kulturarv och renovering pågår. När den är genomförd planeras för lokaluthyrning och administrativ service som en tredje verksamhetsgren i bolaget.

Den värdegrund företaget vilar på är professionalitet, engagemang, pålitlighet, passion, mod och mervärde. Samverkan, bevarande och nyskapande är alla viktiga delar i vårt arbete.

Varmt välkommen!

Funderingar? Varmt välkommen att kontakta mig på telefon 070-722 37 34 eller mejla .


Välkommen att dela inlägget:


Tillbaka

Lägg till en kommentar

Nyhetsbrev

Vill du få gratis information om nyheter, aktiviteter m m kring Atheragram Structura?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att skriva in din e-postadress.
Du kan när som helst avsluta prenumerationen.


Andra inlägg...