Har du koll på syftet i ditt ledarskap?

av Margareta Carlsson

Vikten av syfte i ledarskapet

Det är stor skillnad på vad man gör och varför man gör det. När man förmår agera utifrån syfte så ger det så mycket bättre resultat. Det finns en väldig kraft i såväl mål som kommunikation som är tätt kopplat med syftet. Viktigt att ha med sig för dig som chef och ledare. Den här bloggtexten handlar om just det.

Syfte och mål

Vi har under ganska många år nu talat om målstyrning som handlar om att sträva mot visionen och målet snarare än att reglera processer och detaljer. Detta eftersom tid är en viktig faktor och för att använda tiden effektivt behöver allt fler beslut fattas i den operativa verksamheten på daglig basis.

Om man sätter upp mål och överlåter till var och en att besluta om hur man ska ta sig dit så kräver det kunskap om såväl företagets nyckeltal och nyckelbeteenden som värderingar.

Något som många glömmer och som är en minst lika viktig faktor är syftet. Varför ska vi sträva efter just den visionen? Varför ska vi nå just det målet? Vad är det övergripande syftet? När syftet är tydligt för alla inblandade ökar energin och målen blir lättare att nå. Det troliga är också att inblandade har roligare på vägen.

Syfte och kommunikation

En stor del av mitt arbete handlar om kommunikation och retorik. Retorik är medveten kommunikation med syfte, och fungerar alltså inte utan ett tydligt syfte. Man kan gå kurs i kommunikation men om man inte har klart för sig vilket syftet är med den egna kommunikationen så går man ofta fel ändå. Kommunicerar jag för att bygga relation, skapa delaktighet, få bekräftelse, öka förståelse, utforma normer, tilldela mandat eller…? Man kan lära sig massor om presentationsteknik och val av såväl tonfall och kroppsspråk som tekniska hjälpmedel men om man inte har syftet med presentationen klar för sig så skiner det igenom och man blir otydlig.

Tomma skyltar pekar åt olika håll

Syfte i ledarskapet

Människor drivs i huvudsak av två saker: vad de anser vara roligt och vad de anser vara viktigt. Svårare än så är det inte. Samtidigt är det just det som är det svåra, eftersom olika människor tycker att olika saker är roliga respektive viktiga.

Det vi tycker är roligt skapar inspiration, lust och energi i oss. Det vi tycker är viktigt skapar meningsfullhet, moral och ansvar. Lust och meningsfullhet är två av ingredienserna i det som kallas ”flow” som bl.a. Mihaly Csikszentmihalyi såväl forskat på som föreläser om. När en individ blir helt uppslukad av en uppgift, går bortom sin reflekterande självmedvetenhet och samtidigt får en djup känsla av kontroll. Då levererar människor samtidigt som de mår bra.

För många människor är det rent lustskapande att uppleva att de bidrar till något som är större än dem själva och den faktiska arbetsuppgiften. För många andra människor ökar meningsfullheten när de upplever att det övergripande syftet överensstämmer med de egna värderingarna. När du förmår vara tydlig med syfte bidrar du till motivation.

Dessutom är det så att ledare rent generellt är bättre ledare när de har syftet klart för sig, då den kraften lyser igenom. Det gör att man som ledare kan vara flexibel i förhållande till vilka insatser man ska välja i en ännu högre grad än man kan med enbart mål för ögonen. Man fastnar inte i detaljer och gör bättre prioriteringar. Plus att det finns en väldig styrka att känna i att man vet vad man håller på med, på en större nivå än det vardagliga pusslet.

Filmtips

Jag vill gärna skicka med dig två filmtips.

De första filmen (3’38) med Michael Jr är inspelad 2 september i år och är en mycket bra illustration mellan vad man gör (what) och syftet med det man gör (why) och den skillnad det gör i resultat. Se den här: https://www.youtube.com/watch?v=xo19aUI0p5Y

Den andra filmen (18’04) är en klassiker från 2009. Det är Simon Sinek som på TED håller föreläsningen ”How great leaders inspire action”. Till dags dato har över 23 miljoner människor sett Sineks föredrag. Se föredraget här: http://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action

Hur arbetar jag med dessa frågor – vad erbjuder Atheragram Structura?

Atheragram Structura, dvs. jag, arbetar med chefsstöd, ledarskaps- och organisationsutveckling. På dessa områden är resonemang kring syfte centralt om man ska göra rätt insatser. Vilket existensberättigande har företaget eller den nya idén eller en viss struktur? Varför anser ledningen att det är viktigt att odla en viss typ av kultur i organisationen? Vad är det som gör att just dessa nyckeltal och/eller resultat är relevanta? Jag för ofta dialog med chefer och ledare på teman av det här slaget, både i coaching för egen utveckling, i chefsstödsprocesser som bollplank till chefer och ledningsgrupper och med unga talanger i ledarförsörjningsprogram. Likadant är det när jag coachar och/eller undervisar i kommunikation och retorik. Hör av dig till mig om du vill bli bättre på syfte och att hålla den bollen i rörelse genom olika processer eller projekt.

 

Funderingar? Varmt välkommen att kontakta mig på telefon 070-722 37 34 eller mejla .


Välkommen att dela inlägget:


Tillbaka

Lägg till en kommentar

Nyhetsbrev

Vill du få gratis information om nyheter, aktiviteter m m kring Atheragram Structura?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att skriva in din e-postadress.
Du kan när som helst avsluta prenumerationen.


Andra inlägg...