Motivation - är du med?

av Margareta Carlsson

Det viktiga är varför du gör det.

Ingenting händer om det inte först finns en dröm.
(Carl Sandberg, 1878-1967, am. författare och redaktör)

Vad är det som driver dig?

Det du tycker är roligt och det du tycker är viktigt, eller både ock. Så enkelt är det.

Vet du vad du tycker är roligt, som ger dig inspiration och lust och energi? Vet du vilka värderingar du baserar ditt liv på och vad du tycker är viktigt?

Det kan låta som enkla frågor men min erfarenhet som konsult och coach visar att det inte alls är särskilt enkla frågor att svara på för de allra flesta, ens inför sig själv.

Om vi sedan dessutom ska arbeta i grupper och i organisationer så består dessa av en massa människor som tycker att helt olika saker är roliga och viktiga.

Solros i motljus

Motivation och prestation

Motivation är en process som sätter igång, upprätthåller och riktar ett beteende – det är motivationen som får dig att göra vissa saker hellre än andra. Ett motiv är ett skäl, en anledning, ett berättigande till något. Det är där det du tycker är roligt och/eller viktigt kommer in. Motivation är sedan den drivande kraften, sammanfattningen av de motiv som bestämmer en vilja att agera, den föreställning och de känslor som är orsak till en viss reaktion.

Hur motiverar jag mig själv?

Hur många gånger har inte vi alla sagt till oss själva att vi ska göra olika saker – börja träna, gå ner i vikt, byta jobb… - och sedan svikit oss själva genom att inte alls ställa upp på oss och planera för och göra det där vi skulle?

Hur många gånger har vi då faktiskt gjort allt det där vi sagt att vi ska – borstat tänderna, lagat mat, åkt och handlat, bokat semester, åkt till stranden, gått till läkaren med barnen…?

Vari ligger skillnaden?

Räcker det med roligt och viktigt?

För att prestera framgångsrikt behövs också kompetens, välbefinnande, attityd och agerande så det kan mycket väl vara så att det är brist hos oss på något av dessa områden som gör att vi inte presterar som vi tänkt oss. Det tänker jag inte gå in mer på här utan det finns en separat text om prestationer: http://atheragram.se/las-bloggen/items/prestationsutveckling.html

Det kan också vara så att det är just motivationen, viljan, som brister även om vi vet vad som är roligt och viktigt. Utöver de där drivkrafterna så finns också bromskrafter. Det är våra rädslor, skriver jag lite förenklat. Rädslan för att inte ha kontroll, för att misslyckas, för att lyckas, för att inte duga, för att framstå som korkad eller fel, för att göra bort sig, för att det ska göra ont, för att förlora sin frihet och/eller självständighet, för att förlora något över huvud taget …

Vi har alla både drivkrafter och bromskrafter, det är en del av att vara människa. Vilket betyder att det är en del av en organisation också.

Om jag ska motivera mig själv så behöver jag både eliminera, eller åtminstone lätta på, mina bromskrafter, alltså acceptera mina rädslor och hantera dem och jag behöver odla mina drivkrafter, alltså medvetendegöra vad jag tycker är roligt och viktigt och sträva efter det.

Hur motiverar jag andra?

Det finns många som anser att man inte kan motivera andra. På sätt och vis håller jag med, eftersom motivation kommer inifrån. Samtidigt så är det en chefs uppgift att få andra att agera som organisationen vill, i den riktning organisationen vill och producera det organisationen vill. Och den ledare som människor väljer att följa skapar motivation hos individer. Så vad handlar det om?

Du kan förstås beordra fram vissa saker i kraft av ditt mandat, men framför allt handlar det om att kunna inspirera andra. Förmedla mål och förändringar så att människor vill följa med. Skapa engagemang. Entusiasmera andra.

Då behöver man förstå vilka dessa andra är. Lära känna. Här är två viktiga moment:

1) Visa respekt och ta hänsyn till människan. Vilka krafter driver den här personen, och vilka erfarenheter och olustkänslor bromsar? Lär känna din personal. Och andra som du vill ha med dig på tåget. Vilka incitament är relevanta för just den här individen? Olika människor stimuleras av olika saker, liksom de ser hinder i olika saker. Alla incitament bygger på att förstärka individers drivkrafter och minska bromskrafter. När vi utsätts för krav från omgivningen (som exempelvis arbetsuppgifter på jobbet) kan vi förtränga våra drivkrafter och bromskrafter och försöka anpassa oss i olika grad. Det är inte bara OK utan också en livsnödvändighet att anpassa sig, men det är viktigt att veta när man gör det och vad det är man ger avkall på, för att få något annat i stället. Det betyder att för dig som ledare är det viktigt att förstå vad du ber dina medarbetare att göra avkall på,och vad du erbjuder dem istället.

2) Öka självaktningen. Varje människa vill känna självaktning. Självaktning skapar man genom egna val. Helt kort kan man säga att det handlar om att välja att vara den människa man vill vara, vara medveten om vad det innebär och leva därefter. Träna dig i att rita kartor och berätta historier som på ett levande sätt förmedlar det du vill att andra ska uppleva eller bidra till. Då kan du förmedla värde i olika roller och funktioner, innebörden av att ha olika roller eller funktioner, och vilka krav som ställs. Om du gör detta på ett attraktivt sätt så kommer människor att vilja ha de rollerna eller funktionerna (välja att bli den de vill vara). När de sedan agerar i enlighet med den roll de har, så ska de få bekräftelse för detta. Om den jag vill vara (som person eller i min roll) stämmer överens med den jag uppfattar att jag är så är min känsla positiv, min självaktning ökar, och jag känner mig självbestämmande, levande, värdefull, kompetens och omtyckt.

Jag har själv erfarenhet av att som chef leda en avdelning med individer som upplevt sig kränkta i tidigare situationer på arbetet, och vet vad det vill säga att arbeta med egenvärde, driv- och bromskrafter och professionella roller. Min erfarenhet säger mig att alla kan öka sin prestation på arbetet om man ser individen, når fram till ökad självaktning och förståelse för vad den professionella rollen kräver och sedan arbetar med beteendet och prestationen.

Hur ska jag kunna känna alla när jag leder ett stort företag?

Det kan du inte. Inte heller kan du vara personalansvarig chef och daglig ledare för alla dessa människor. Det betyder att du har underställda chefer eller arbetsledare. Det ska ingå i deras uppdrag att lära känna alla de har dagligt arbetsledaransvar för. Liksom du ska lära känna alla dina underställda chefer. Det fungerar om man odlar en kultur där alla tar hänsyn till och visar respekt för varandra som individer, för de olikheter vi människor bär med oss - samtidigt som man tydligt förmedlar betydelsen av att alla förstår sin roll i företaget, skolan, enheten eller den organisation det handlar om.

Hur arbetar jag med dessa frågor – vad erbjuder Atheragram Structura?

Genom coaching av chefer och medarbetare samt rådgivning till chefer och ledare bidrar jag till att medvetandegöra och utveckla motivation och prestation. Jag erbjuder också mer ingående processer i situationer där individer eller grupper tycks ha ”kört fast” eller inför nystart. Insatser för utveckling av företagskultur är också ett av mina områden. Målet för insatserna är alltid detsamma: effektiva, roliga och lönsamma organisationer.

Veckans tips

Den här veckan lämnar jag tips på två TED-föreläsningar som ligger på nätet. De är vardera ungefär 18 minuter långa. Båda filmades 2009 men är lika aktuella idag.

Den ena är med Daniel H Pink, författaren till den kritikerrosade boken "Drivkraft. Den överraskande sanningen om vad som motiverar oss." Föreläsningen heter "The puzzle of motivation".

http://www.ted.com/talks/dan_pink_on_motivation

Den andra heter ”How great leaders inspire action” med Simon Sinek. Om det som skiljer agnarna från vetet: förmågan att förmedla varför man gör saker och ting. Simon Sinek gör en enkel men kraftfull genomgång med exempel från såväl Apple som Martin Luther King Jr.

http://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action

Mycket nöje!

Funderingar? Varmt välkommen att kontakta mig på telefon 070-722 37 34 eller mejla .


Välkommen att dela inlägget:


Tillbaka

Lägg till en kommentar

Nyhetsbrev

Vill du få gratis information om nyheter, aktiviteter m m kring Atheragram Structura?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att skriva in din e-postadress.
Du kan när som helst avsluta prenumerationen.


Andra inlägg...