Prestationsutveckling

av Margareta Carlsson

Att utveckla sina egna eller andras prestationer handlar om att utveckla den faktiska förmågan att få något gjort, att åstadkomma saker och ting. Då behöver vi arbeta antingen med alla dessa ingredienser eller med den eller de delar som inte fungerar som vi skulle vilja i det jag kallar ”Prestationshjulet” som är min egen modell att arbeta utifrån.

Tårtbitar som visar vad som bidrar till prestation

Kompetens – att kunna

Att kunna handlar inte bara om att veta vad vi ska göra utan också om förståelse för hur vi ska göra det. Kompetens är tillämpad kunskap, skulle man kunna säga.

Kompetens kan betyda flera olika saker. Det kan dels vara en formell behörighet att utföra en viss uppgift eller för en viss tjänst. Den typen av kompetens uttrycks ofta genom att man förmedlar vilken behörighet som krävs, uttryckt i och fastställt genom ett visst regelsystem, i vissa fall förstärkt genom en speciell legitimation. Det kan gälla behörighet som lokförare, lärare, elektriker eller läkare.

Den andra sortens kompetens brukar man säga är förmåga att utföra viss typ av uppgifter, hantera vissa situationer. Den sortens kompetens innefattar kunskap, erfarenhet och färdighet. I detta ingår s.k. ”know-how” och ”sunt förnuft” inom de fält man har erfarenhet från. Sammantaget ger det förmåga att kunna göra korrekta bedömningar, värdera information och analysera sammanhang.

Yrkeskunnande är en form av sådan kompetens. Den som har kompetens att klara av en viss typ av uppgifter kan sägas vara reellt eller faktiskt kvalificerad för dessa uppgifter.

I kompetens ingår också faktorer som tydlighet i roll och uppdrag, att man har de resurser (ekonomiska, tekniska, personella…) som krävs.

Motivation – att vilja

Motivation är en process som sätter igång, upprätthåller och riktar ett beteende – det är motivationen som får oss att göra vissa saker hellre än andra.

Ett motiv är ett skäl, en anledning, ett berättigande till något. Motivation är den drivande kraften, sammanfattningen av de motiv som bestämmer en vilja att agera, den föreställning och de känslor som är orsak till en viss reaktion. Motivationen inkluderar våra driv- och bromskrafter. Vad vi tycker är roligt och vad vi vill undvika. Det handlar också om våra värderingar, hur viktigt vi anser att det vi ska göra är, vilket värdet av det är.

Mening och sammanhang är centralt i motivationen liksom känslan av angelägenhetsgrad.

Välbefinnande – att orka

Välbefinnandet handlar om hela vår livssituation – vår hälsa, vårt privatliv, vår livsstil och annat som påverkar vår energi. Mat, sömn, motion, frisk luft, glädjeämnen i livet. Vårt välbefinnande påverkas av vår egen upplevelse av vår situation. I vårt välbefinnande finns även vår självkänsla, vårt självförtroende och vår självaktning att ta hänsyn till.

Visste du att den enskilt största orsaken till stress i arbetslivet är att vi upplever brist på egen kontroll? Vilket inte betyder att vi inte har kontroll, bara att vi upplever att vi har mindre kontroll än vi skulle vilja ha. Vilket påverkar vår upplevelse av vårt välbefinnande – hur bra vi tycker att vi mår.

Agerande – vara och göra

Det spelar ingen roll hur mycket kompetens, motivation och välbefinnande vi har om vi inte gör något. Det är betydelselöst att vi kan, vill och orkar något om vi sedan inte är det vi vill prestera.

Exempel: Pelle vill åstadkomma gula väggar i köket. Han vet hur man målar, han vill så gärna ha gult för det blir han glad av och han har just haft semester och har massor av energi. Så vad är det som saknas? Ja, att Pelle införskaffar det material som krävs och sedan sätter igång att måla, dvs. att han agerar.

I slutänden handlar prestation om att sätta igång och vara och göra det man kan, vill och orkar.

Flera faktorer påverkar. Det kanske finns flera medvetna alternativ och man har svårt att välja. Det kanske finns omedvetna alternativ som påverkar. Graden av ställtid (mental och fysisk) inför att göra något varierar hos olika människor. Likaså varierar våra signalsystem, det som triggar oss att sätta igång. Här kan också något sådant som att man inte vet hur man ska vara i det aktuella sammanhanget, i den kultur man befinner sig i, vilket påverkar om sätter igång eller inte.

Attityd

När de fyra delarna ovan samverkar då snurrar hjulet, då presterar vi. Hur fort hjulet snurrar, hur bra vi presterar, beror mycket på vilken attityd vi har.

Good och evil i samma ord beroende på vilken färg man tittar på

I bilden ovan står orden Good (i svart) och Evil (i vitt, inuti det svarta). Jag brukar använda den här bilden för att exemplifiera att vi alla har ett gott och ett ont öga. Vi kan välja med vilket öga vi tittar på oss själva och världen och vi kan välja vilket öga vi tittar våra medmänniskor i.

Det goda ögat står för det positiva. Att söka efter styrkor, samverkan, lärande, gemenskap, det som förenar.

Det onda ögat står för det negativa. Att söka efter svagheter, konkurrens, mästrande, enskildhet, det som skiljer.

Prestationshjulet smörjs olika bra beroende av om vi smörjer det med det positiva eller det negativa. Det går fortare framåt med det positiva smörjmedlet, med en positiv attityd.

Enligt William James skrattar vi inte för att vi är glada, utan vi blir glada för att vi skrattar. Så börja dagen med förtjusning – skratta, lek, tacka för allt du har. Då blir varje dag en fantastisk dag.
(Ur boken ”Munken som sålde sin Ferrari” av Robin Sharma)

Annat som påverkar

 • Tankar
  Hur du tänker om det du ska prestera. Jämför ”det här kommer att gå jättebra” med ”det här kommer att gå åt skogen”.
 • Känslor
  Vilken känsla du tar med dig in i en prestation. Jämför att du går in till ett möte och känner dig stark och glad inför att du ska berätta för gruppen om något visavi att du går in till mötet och känner dig svag och ledsen.
 • Visualiseringar
  Bilder man ser framför sig. Jämför att man ser bilder där man lyckas visavi att man ser bilder där man misslyckas.
 • Affirmationer
  Ord man säger till sig själv. Jämför ”vad bra jag är på det här” med ”detta är jag ganska dålig på”.
 • Mönster
  Vanor av olika slag. Fysiska vanor man har kring vad man gör och hur man gör saker och ting. Mentala vanor som är t.ex. färdigtänkta slutsatser, övertygelser som man inte ifrågasätter etc. Man kan kanske tala om andliga vanor också, sådant som har med vår existens att göra.
 • Lärande
  Hur öppen för lärande av olika slag du är. När du är på föreläsning eller kurs eller samtalar med en annan människa, lyssnar du då efter det som bekräftar det du redan vet eller söker du efter det som utmanar din förförståelse? Vilken är din attityd i samspelet med omvärlden?
 • Närvaro
  Om man är andligt, mentalt och fysiskt närvarande i sin prestation kan man uppnå det som kallas flow. Jämför det med när du presterar något samtidigt som du t.ex. tänker på vad du ska laga till middag.
 • Tid
  Om du har styckad eller ostyckad tid påverkar fokus och koncentration.
 • Självdisciplin
  Hur bra är du på att göra saker och ting bara för att de ska göras?
 • Prioriteringsförmåga
  Förmågan att välja och göra rätt saker i rätt ordning påverkar prestationen.
  Se även personlig effektivitet nedan.

Alla människor har styrkor inom något eller några områden i prestationshjulet och i det som påverkar ovan. Alla människor har också utmaningar (s.k. svagheter) inom ett eller flera områden ovan.

Personlig effektivitet

Personlig effektivitet är när en person använder sin kraft och styrka så att den når bäst verkningsgrad på rätt områden.

Vad som är ”rätt områden” avgörs av vad syftet är med det man gör. Vilken vision eller vilket mål strävar man mot och vilka värderingar man ska verka utifrån? Vilken roll har man och vilka prestationer är avgörande för önskade resultat?

”Bäst verkningsgrad” handlar om att få ut bästa möjliga ur de resurser man har. Vad är en rimlig insats i förhållande till resultatet?

Det är viktigt att lära känna sig själv – och dra slutsatser av den kunskapen.
(Platon, 427 f.Kr.-347 f.Kr., grekisk filosof, matematiker och författare)

Hur arbetar jag själv med dessa frågor – vad erbjuder Atheragram Structura?

Atheragram Structura, dvs. jag, arbetar med prestationsutveckling och effektivitet både beträffande individ och organisation. Det betyder att jag arbetar med att kartlägga och utveckla såväl kompetens, motivation, välbefinnande och attityd som förmåga att tillämpa och agera. Att öka kraft, lust och mod där det behövs för att ta oss vidare både i den vardagliga prestationen och i utvecklingsarbete av olika slag. Metoderna varierar utifrån önskemål, behov och lämplighet – jag arbetar med såväl coaching som rådgivning, föreläsningar och kurser.

Funderingar? Varmt välkommen att kontakta mig på telefon 070-722 37 34 eller mejla .


Välkommen att dela inlägget:


Tillbaka

Lägg till en kommentar

Nyhetsbrev

Vill du få gratis information om nyheter, aktiviteter m m kring Atheragram Structura?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att skriva in din e-postadress.
Du kan när som helst avsluta prenumerationen.


Andra inlägg...