Skillnader coach, konsult, mentor, handledare, terapeut…

av Margareta Carlsson

Larv utvecklas till fjäril

Att lära känna andra är vishet. Att lära känna sig själv är den högsta visheten.
(Lao-Tse, taoismens grundare och förste filosof)

Det finns många olika yrken där man arbetar med individuell utveckling av olika slag. Då och då får jag frågan om vad som skiljer coachen och konsulten från exempelvis mentorn, handledaren och terapeuten. Jag har därför skrivit text med ett försök att ge lite definitioner kring dessa yrken.

Coachen

En coach är en tränare som arbetar med förändring av tankesätt och beteenden. Coachen har inte färdiga mål och lösningar utan utvecklar dessa tillsammans med och under klientens egenansvar. En coach är specialist på lärande och förändring utifrån individen och behöver inte ha expertis inom det område klienten är en del av. Coachens mål är att skapa medvetenhet, ansvar och självtillit och bistå individen i att finna sina egna valmöjligheter och lösningar. Coaching är alltid framtidsorienterat. Coaching kan genomföras såväl individuellt som i grupp, och det är vanligast att arbeta med individen enskilt.

Handledaren

En handledare är personlig lärare, vägledare, ledsagare som ger kontinuerligt pedagogiskt stöd eller vägledning i kompetenshöjande syfte. Handledaren följer en modell som förväntas ge en viss typ av resultat, även om innehåll, omfattning och genomförande varierar beroende av kontext. Handledarens uppdrag är att underlätta och stötta lärandeprocessen utifrån en pedagogisk grundsyn och kunskap, färdighet eller insikt inom ett speciellt verksamhetsområde förväntas nås. Handledning rör yrkesmässiga eller uppdragsmässiga förhållanden och inte personliga eller privata förhållanden (även om individen som person förstås är en del av yrkesrollen). Inte sällan är handledaren en person som antingen finns internt vid institutionen eller yrkesområdet eller som tidigare har arbetat inom yrkesområdet. Handledningen ger ett utrymme där individen/gruppen får möjlighet att tala fritt om sitt ärende. Handledning kan genomföras såväl individuellt som i grupp. Det vanligaste är att handledning sker i grupp för att ge tillgång till gruppens samlade kunskap och erfarenhet.

Mentorn

En mentor är ett bollplank som ger råd utifrån och delar med sig av sin egen erfarenhet. En mentor kan branschen och/eller yrket och agerar förebild. Mentorn är oftast äldre och/eller mer erfaren och leder adepten som är yngre och/eller har mindre erfarenhet. Mentorskap genomförs så gott som alltid mentor och adept på tu man hand. Mentorn kan vara en person som finns inom den egna organisationen men det kan också vara någon utifrån.

Konsulten

En konsult är en rådgivande specialist inom något område som anlitas/konsulteras för att ge någon råd, visa och lära ut modeller och processer. En rådgivare är någon vars erfarenhet, mening, förslag och utlåtande inhämtas och rådgivaren är oftast specialist på utveckling och förändring ur ett organisationsperspektiv. Rådgivning förekommer såväl individuellt som i grupp. Konsultation kan ske genom en tredje part.

Terapeuten

En terapeut är en person som yrkesmässigt utför terapi. Terapi är en icke-medicinsk behandling av sjukdom eller skada och används inom sjukvården för såväl kroppsliga som psykiska problem. I vardagligt tal är det psykoterapi som avses, en systematisk och målinriktad samtalsbehandling med syftet att patienten ska må bättre eller behandla ett specifikt problem. Det finns flera former av psykoterapi, t.ex. psykodynamisk psykoterapi, systemisk terapi, kognitiv psykoterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT). Psykoterapi bygger på psykologisk teori och bedrivs av legitimerade psykologer eller psykoterapeuter. En terapeut arbetar med såväl ett historiskt som ett framtida perspektiv och syftet är att åtgärda psykisk ohälsa av något slag. Terapi ges åt såväl individ som grupp, familj eller par.

Samtal

Samtalet är det redskap som går som en röd tråd genom de olika yrken jag beskrivit ovan. Samtalet är människans kanske viktigaste redskap överlag för kommunikation, delaktighet och utveckling. Samtalet är centralt även mellan två goda vänner som möts eller två främlingar som talas vid en stund medan de väntar på bussen. Hur man hanterar samtalet, och vilket förhållningssätt och vilken kompetens man för med sig in i samtalet och vilket syftet med samtalet är varierar och det är i den variationen skillnaden finns i yrkena ovan.

Hör dig för

Om du vill arbeta med din egen utveckling, professionellt eller personligt, så finns många olika vägar att gå. Mitt förslag om du känner dig osäker är att du tar kontakt med några olika personer/yrken och bokar ett förutsättningslöst samtal med dem. Fråga sedan vad var och en har för metodik, erfarenhet, utbildning och hur den process de arbetar med ser ut. Sedan kan du själv dra en slutsats kring vem du vill samverka med utifrån vad det är du vill åstadkomma. Det handlar dessutom om vilken person du känner förtroende för och känner att du kan ”resa” tillsammans med.

Oavsett vem...

… du väljer att samarbeta med för din egen utveckling så är min erfarenhet att det alltid är av godo att sträva efter att öka sin självinsikt, odla sin självaktning och förbättra sina prestationer för att på ett så bra sätt som möjligt vara huvudperson i sitt eget liv och skapa det liv man vill leva, både för sig själv och i samverkan med andra.

Det är som förmedlats av Anne Frank (1929-1945, en judisk flicka som blev internationellt känd för sin dagbok som beskriver hennes upplevelser under andra världskriget):

Tänk så underbart att ingen behöver vänta ett enda ögonblick innan de börjar med att göra världen bättre på något sätt.

Hur arbetar jag med dessa frågor – vad erbjuder Atheragram Structura?

Arbete med mänsklig utveckling är mitt, dvs. Atheragram Structuras, specialområde. Fokus är ledarskaps- och organisationsutveckling både ur professionella och personliga perspektiv. Jag utgår från vad som ska åstadkommas men arbetar sedan huvudsakligen med hur saker och ting ska vara, göras, läras, tillämpas – med processer. Detta gör jag genom coaching, rådgivning/konsultationer och seminarier.


Välkommen att dela inlägget:


Tillbaka

Lägg till en kommentar

Nyhetsbrev

Vill du få gratis information om nyheter, aktiviteter m m kring Atheragram Structura?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att skriva in din e-postadress.
Du kan när som helst avsluta prenumerationen.


Andra inlägg...