Värde, värdeskapande, värdestyrd, värdering, värdegrund, värderingsdriven…

av Margareta Carlsson

Våg

”Vi står vid en korsväg, varje minut, varje timme, varje dag, och träffar val.
Vi väljer vilka tankar vi ska tillåta oss att tänka,
vilka passioner vi ska tillåta oss att känna
och vilka handlingar vi ska tillåta oss att göra.

Varje val träffas inom ramen för det värdesystem vi har valt för att styra vårt liv.

Vid valet av värdesystem träffar vi, i en högst påtaglig mening,
det viktigaste val som vi någonsin träffar.”
(Benjamin Franklin, 1706-1790, amerikansk vetenskapsman, uppfann åskledaren, diplomat och politiker, deltog i utarbetandet av den amerikanska självständighetsförklaringen 1776)

Det här är ett av mina favoritcitat. De värderingar vi har påverkar allt vi är, allt vi gör, allt vi väljer och alla våra beslut. Det gäller såväl individer som organisationer. Så hur medvetna är vi om våra värderingar? Hur arbetar vi med de värderingar som driver oss? Hur förankrar vi i organisationer så att det som driver chefer och medarbetare är värderingar som odlar den företagskultur man vill ha och de värderingar varumärket förmedlar?

Rätt och fel, bra och dåligt…

En värdering är något man tycker är viktigt, något som representerar ett värde. Värderingar visar på vad man anser vara rätt och fel, bra och dåligt, fint och fult, möjligt och inte möjligt i livet eller i organisationen. De värderingar man har bildar tillsammans en värdegrund. Värdegrunden beskriver vad man står för och vad man vill. De värderingar man ställer sig bakom, inte teoretiskt utan vad man prioriterar i verkligheten, praktiskt och faktiskt. Värdegrunden använder man som bas för dagliga beslut, dagliga beteenden, och värdegrunden påverkar hur man ser på syftet med det man gör. Värdegrunden förmedlar människo- och omvärldssyn, etik, moral och löften.

 För oss människor som individer är det så att när vi befinner oss i organisationer med vilka vi delar värdegrund är arbetet både enklare och roligare att utföra på ett effektivt sätt eftersom värderingar bidrar både till lust och till meningsfullhet.

”Värderingar" är ett neutralt ord - det är vad man fyller ordet med som ger mening.

Man behöver definiera värden, så att om du exempelvis tänker "rättvisa" så måste du också tänka vidare på vad du menar med rättvisa - är det lika för alla, starkast överlever, lön efter insats, alla gills eller vad? Detta att definiera vad man menar gäller för alla värden. Om du arbetar med värdegrunden i en organisation är definitioner oerhört viktigt, eftersom vi alla tänker på vårt eget sätt kring olika ord. Om vi ska vara säkra på att vi menar samma sak med exempelvis ”serviceminded” och ”flexibel” så behöver vi prata om vad vi menar tillsammans.

Värderingar syns mer än vad man kanske tänker på. De förmedlas i all kommunikation, påverkar graden av förtroende, signalerar vad man kan förvänta sig, beskriver vad man står för berättar vad man vill. Det gäller både för individer och för organisationer, vare sig vi förmedlar oss på ett medvetet eller omedvetet sätt.

  • Vilken värdegrund vilar organisationen på? Vad är rätt, fel, bra, dåligt etc. hos er? Faktiskt, som det ser ut idag.
  • Vilken värdegrund vill organisationen förmedla? Det är inte den socialt accepterade etiken man ska fokusera på när man ska ta reda på vilka värden som är viktiga för organisationen, utan de subjektiva värden som just ni tycker är viktiga och som ska synas i organisationens beteenden och moral och vara en del av varumärket.
  • Är de värderingar ni har samma som ni vill ha? Agerar chefer och medarbetare i organisationen på ett sätt som upplevs som bra? Beter man sig så att man tillsammans odlar önskad företagskultur? Beter man sig så att kunder, ägare, leverantörer och andra upplever de värderingar man säger sig stå för?

Värde och värdeskapande

Vad ger värde? Vad skapar värde? När man ställer den typen av frågor handlar det inte om värderingar som beskrivet ovan utan om vad som leder till att något upplevs som värdefullt. I en organisation brukar man säga att det som ger värde är aktiviteter som kunderna är beredda att betala för, som behövs för ledning och stöd av aktiviteten, som krävs i lagar och avtal och som skapar engagemang och delaktighet i organisationen. Dessa aktiviteter är värdeskapande för en organisation.

Värdestyrd visavi värderingsdriven

Detta är två begrepp vi hör ofta idag. Om värdestyrning är hjärna så är värdegrund hjärta, skulle man kanske kunna säga. Värdestyrning handlar om att organisera och leda verksamheten så att den utgår från och agerar i enlighet med vad som skapar värde för organisationens olika intressenter (i huvudsak kunderna men även andra) – värdestyrning handlar om vad man gör. Värderingsdriven handlar om att förankra värdegrund i organisationen så att var och en agerar på ett sätt som skapar önskad kultur och förmedlar önskat varumärke – värderingsdriven handlar om hur man gör.

Värdestyrning och värdegrund är en del av såväl kulturen som varumärket och viktiga faktorer.

Hur arbetar jag med dessa frågor – vad erbjuder Atheragram Structura?

Atheragram Structura, dvs. jag, arbetar tillsammans med chefer och ledningsgrupper i att medvetandegöra och förtydliga den värdegrund man har respektive vill ha, som individ eller organisation, samt arbetar med att förankra värdegrund och koppla den till såväl strategiskt arbete som vardagliga beteenden i organisationen. Värdeskapande och värdestyrning är även det områden inom vilka jag verkar. Så föreläser jag då och då på teman som bilder samman värderingar, varumärke och kultur.


Välkommen att dela inlägget:


Tillbaka

Lägg till en kommentar

Nyhetsbrev

Vill du få gratis information om nyheter, aktiviteter m m kring Atheragram Structura?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att skriva in din e-postadress.
Du kan när som helst avsluta prenumerationen.


Andra inlägg...