Om mig

Mitt professionella rykte

Margareta har ett högt och genuint engagemang och är en lösningsfokuserad energigivare. Hon har ett sällsynt starkt driv, är modig i dialogen på ett spontant och positivt sätt. Margareta är ytterst kompetent med stor erfarenhet och hon möter alltid kunden där hon befinner sig och skräddarsyr lösningar. Hon är fokuserad och ser såväl helheten som sammanhang och nya perspektiv. Hon lyssnar av behoven, genomför på ett ypperligt sätt och följer upp resultaten.

Margareta får medarbetare att se sina möjligheter och hon öppnar stängda dörrar för människor på ett enkelt och tydligt sätt. Hon har en fingertoppskänsla för att skapa ett engagemang i en grupp och skapar lätt det förtroende och trygghet som gör henne spelbar i coachingfrågor på en hög nivå. Margareta är lyhörd, orädd, har en hög ambitionsnivå, är ytterst påläst och arbetar strategiskt. Hon vägleder med tydligt målfokus och söker snabba resultat.

Sammanställningen baseras på svar från 16 kunder och samarbetspartners som lämnat svar anonymt i september 2013.

Dessa har analyserats av Per Frykman - Your Professional Reputation.
✆ 070-624 00 58 • www.perfrykman.com

Resultat jag vill skapa

Effektivare, roligare och lönsammare organisationer – för dig som vill mer!

Smidiga, medvetna, genomtänkta organisationer där såväl verksamhet som människor mår bra och det finns både lönsamhet och glädje. Jag vill bidra till organisationer som skapar värde för såväl ägare och medarbetare som samhälle.

Mitt arbete som managementkonsult och executive coach är huvudsakligen med ledningen i en organisation med fokus på ledarskap och strukturer kopplade till människors beteenden, prestationer och företagskultur. Min styrka ligger i vad som krävs beträffande förståelse för människan, våra olikheter, kommunikation och företagskultur på strategisk nivå liksom i den vardagliga verksamheten på ett effektivt sätt. Att sätta saker och ting i sammanhang, pendla mellan detalj och helhet, skapa kongruens i komplexitet i såväl små som stora organisationer vill jag bidra till. För att på så sätt skapa effektiva, målfokuserade, lärande organisationer.

Leder du eller vill du leda en sådan? Ring mig på 070 722 37 34!

Mina löften till dig

Flexibilitet och kundanpassning

Varje individ, organisation och situation är unik. Jag erbjuder inga standardlösningar, allt bygger på och anpassas till dina omständigheter, behov och önskemål. Allt för att det ska ge mening och resultat i dina sammanhang.

Samarbete dygnet runt

När vi beslutat om samarbete så finns jag där för dig. Jag ger dig min fulla uppmärk­samhet, mitt engagemang och min kompetens.

Konfidentialitet

För en professionell konsult och coach är konfidentialitet viktigt. Atheragram Structura är ett litet företag med förmåga till enskildhet och dina förtroenden stannar här, såväl under den tid samarbetet pågår som efteråt.

Resultatgaranti

Hur kan man arbeta med mänsklig utveckling och erbjuda Resultatgaranti? Hur kan jag lova något som handlar om andra människors tankar, känslor och ageranden? Jo, därför att jag är säker på den effekt coaching har på individer, tillsammans med min tilltro till min kompetens i rådgivning. Jag erbjuder Resultatgaranti därför att jag är trygg i att arbete med mig, med Atheragram Structura, gör skillnad!

Bakgrund och erfarenhet

Jag är en värderingsdriven, målfokuserad, verklighetsnära och prestigelös strateg vars huvudsakliga uppgift är att bistå ledare i att gå från teori till praktik, skapa tydliga samband mellan vision och vardagens praktiska handlingar, på ett sätt som leder hela vägen in i mål.

För mig är engagemang, glädje, kompetens, moral och resultat viktigt. Att veta vad man står för och vill åstadkomma är grunden för så mycket både för oss människor och i affärsverksamhet. Samtidigt är det viktigt att vara öppen för samverkan och lärande.

Passionerat intresserad

Jag är passionerat intresserad av hur människor fungerar, det har jag alltid varit, vilket inneburit att jag på ett snarast eklektiskt sätt ”samlat på människor” och deras värderingar, beteenden, färdigheter och lärande och vid det här laget kan ganska mycket om hur vi människor fungerar. Utan människor finns inga organisationer.

All affärsverksamhet går egentligen att sammanfatta med tre ord: people, product, profit. Människan är viktigast. Utan ett bra team går det inte att göra mycket åt de båda andra.
(Lee Iacocca, amerikansk företagsledare)

Mångårig erfarenhet

Mångårig erfarenhet av chef- och ledarskap. Eget arbete som chef, projektledare, produktionsledare, säljare och samordnare samt ledaruppdrag av olika slag genom åren. Arbetat tätt samman med chefer och ledare i olika konstellationer och uppdrag genom hela karriären. Delaktig i förändringsarbeten, omorganisationer och omstruktureringsarbete inkl. erfarenhet av uppsägningar och omplaceringar, systematik i arbetsmiljöarbete och krishantering. Under hela karriären har arbete med ”människor i organisationer” varit fokus.

Gedigen utbildning

Studier vid universitet i ledarskap och organisation, ett stort antal kurser inom ledarskap, organisation och beteendevetenskap. Flerårig utbildning inom coaching av såväl individ som grupp och ICF- certifierad coach på PCC-nivå.
Mer om ICF på ICF Sveriges hemsida eller klicka på ICF-loggan nedan för att komma till International Coach Federation – ICF International (sidan på engelska).

Logo PCC Professional Certified Coach
Margareta Carlsson
Track Record

Läs mer om mig på LinkedIn.

Logo Linkedin

Ladda ner Reputation Resumé

Reputation Resumé (135.9 KiB)