Referenser

Margareta Carlsson och Atheragram Structura arbetar under konfidentialitet vilken gäller alla kunder både under pågående och efter genomförda uppdrag. De kunder som agerar referenser här har naturligtvis lämnat sitt medgivande till detta och bidragit med såväl loggor som texter.

Logotype Prysmian Group och Draka

Atheragram Structura och Draka Kabel Sverige AB har arbetat samman sedan 2011 och har ramavtal gällande konsultinsatser, coaching och seminarier vilket betyder att Margareta gjort många olika typer av insatser hos oss. Hon har genomfört olika seminarier på tema kommunikation, personlig effektivitet, personlig mognad och arbetsmiljö både inom de utvecklingsprogram vi genomfört internt och för hela personalkåren. Hon har coachat ett antal chefer och medarbetare hos oss. Vi arbetar även med utveckling av vår säljkår och inom ramen för det har Margareta genomfört seminarium på tema varumärke, säljstrategier och roller. Margareta agerar även samtalspartner för VD, HR-chef och ledningsgrupp i olika aktuella operativa och i strategiska frågor.

Margareta har under en längre tid varit inne i olika delar av företaget. Jag uppskattar att vi har en mycket snabb och rak dialog. Margareta konstlar inte till frågorna utan är alltid straight to the point och på det sättet är hon ett väldigt bra bollplank till ledningsgruppen. Hon har på olika sätt pekat på saker vi kan förändra och hon är aldrig rädd för att utmana.

Frederick Persson
VD
Draka Kabel Sverige AB

När jag träffade Margareta första gången slogs jag av hennes yrkesmässighet, engagemang och kundförståelse. Ett 10-tal utbildningar och träningar senare så stämmer det fortfarande. Margaretas sätt att kommunicera enskilt och i grupp är en viktig framgångsfaktor för henne!

Stefan Milesson
HR Manager
Draka Kabel Sverige AB

Logotype Nässjö Affärsverk

Atheragram Structura och Margareta Carlsson har under ett antal år genomfört olika insatser hos oss på Nässjö Affärsverk AB (NAV). NAV har ett Ledarforum i vilket företagets samtliga chefer ingår. Margareta har genomfört seminarier med Ledarforum kring målstyrning, ledarskap, prestationer, kommunikation och medarbetarsamtal. Hon har också genomfört chefscoaching med en av våra chefer och genomfört ett utvecklingsprogram i form av en serie seminarier och projektstöd till avdelning i arbete kring utvecklat medarbetarskap under året. Vi håller nu på att ta fram ett nytt system för våra utvecklingssamtal och i det arbetet agerar Margareta samtalspartner.

Margareta är rapp, rak och positiv och levererar ofta skarpa och tydliga insikter, som gör att grupper lyssnar aktivt och med stort engagemang. Hon är lyhörd för kundens behov, planerar uppdragen väl för att träffa rätt nivå för olika deltagare. Margareta håller sig väl inom de givna tidsramar som gäller för uppdragen och lotsar därmed deltagarna naturligt genom exempelvis föreläsningar och grupparbeten. Dessutom är hon bra på att följa upp insatser med feedback, anteckningar och övrigt material för att du som kund ska kunna jobba vidare.

Greger Phalén
VD
Nässjö Affärsverk AB

JSC logotype

Stöd till ledningsgruppen vid organisationsutveckling bl.a. med genomförande av seminarium kring människors olikheter, kommunikation och vilja till samt bollplank till ledningsgruppen.

Margareta är med och stöttar oss i vår organisationsutveckling, hon bidrar med en bred och djup kompetens inom organisationsutveckling. Hon har bl.a. genomfört ett mkt givande seminarium kring människors olikheter, kommunikation och vilja till förändring som gett oss fördjupade kunskaper som vi använder i vårt fortsatta arbete med organisationsutvecklingen. Margareta finns med som bollplank och inspiratör i vårt fortsatta arbete och visar mycket stor kunskap och erfarenhet i kombination med ett lättsamt sätt att vara som person.

Christer Löwdahl
VD
JSC it-partner AB

Nässjö Näringsliv AB logotype

Nässjö Näringsliv AB (NNAB) har erfarenhet av kontakt med Margareta Carlsson på flera områden. När vi arrangerade en näringslivskväll i juni 2013 var en punkt i programmet en intervju med Margareta om effektivitet. I våra nyföretagarutbildningar, som genomförs två gånger om året, håller Margareta sedan ett par år tillbaka i den utbildningsdel som handlar om corporate branding och personligt varumärke. Hon har föreläst på NNAB för våra intressenter både om varumärken i organisationer och om hälsofrämjande ledarskap samt föreläst i vårt ledarnätverk och i vårt logistiknätverk om coaching och ett coachande förhållningssätt i ledarskapet. Atheragram Structura är också partner i Logistic Park i Nässjö.

I vårt samarbete har jag personligen sett Margareta agera inom områdena ett coachande förhållningssätt, som mötesledare och föredragshållare. Hon fungerar utmärkt, hon lyssnar in och på ett ödmjukt och vägvinnande sätt skapar hon energi och utveckling i mötet med människor. Vi har sett hur Margareta utvecklar mervärde hos våra intressentföretag på ett utmärkt sätt.

Claes Johansson
VD
Nässjö Näringsliv AB

Växjö tingsrätt logotype

Växjö tingsrätt består av en dömande del och en administrativ del. Under våren 2011 stod domstolen inför en del förändringar och samband med det anlitade jag Margareta som min coach för att ha ett externt bollplank under förändringsprocessen. Vi träffades vid tio tillfällen och förde dialoger om såväl operativa som strategiska frågor.  Margareta anlitades även som föreläsare på en av domstolens dömande avdelningar. Temat för seminariet var människors olikheter och hur vi kommunicerar med varandra. Jag har efter avslutat coachinguppdrag fortsatt att hålla kontaken med Margareta och det händer att jag använder henne som bollplank.

Margareta har betytt mycket för mig när det gäller utvecklingen av min personliga ledarstil. Hennes coachande har gett mig verktyg för att utveckla min ledarstil mot den målbild jag satt upp.

Louise Ökvist
Administrativ chef
Växjö Tingsrätt

Exempel på andra nöjda kunder som samtyckt till att jag berättar om dem:

  • Isaberg Rapid AB
  • EFG - European Furniture Group
  • Pdb Datasystem AB
  • Fläkt Woods AB
  • Studieförbundet Vuxenskolan region Jönköping
  • Sävsjö Näringslivs AB
  • Unga Reumatiker
  • Försäkringskassan Vetlanda

Andra uttalanden om Margareta Carlsson.

Jag ställs dagligen inför problem och frågeställningar som kräver att jag fattar beslut som påverkar mina medarbetare och bolagets kunder. Vissa beslut är naturligtvis tuffare och svårare än andra att fatta. Att då ha den stora förmånen att kunna vända sig till min mentor/coach Margareta för stöd och hjälp är ovärderlig. Jag vet att Margareta genom sitt genuina intresse och sin gedigna erfarenhet kommer med råd som är genomtänkta, ärliga, professionella och kloka.

Monika El Mkiss
Grant Thornton Sverige AB


Margareta har en härlig, positiv personlighet. Hon visar ett, i min mening, stort engagemang i sitt arbete och i dig, som klient. Margareta är skicklig på att få dig att se och fokusera på de beteenden och tankar vilka leder dig till dina mål, på ett väldigt professionellt sätt. Det är dina egna lösningar som Margareta får dig att se och värdera, vilket betyder att Margareta är en utmärkt coach.

Anders Roos
Butikschef
Falbygdens Ost


Margareta är en otroligt energisk person och lägger stort engagemang i det hon gör. Inget är för svårt eller ogenomförbart – allt är möjligt! Strukturerad och välorganiserad, hon ställer höga krav på sig själv liksom på omgivningen men alltid på ett ödmjukt sätt. Margareta sprider glädje och är en riktig inspirationskälla.

Katrin Fritz
Ekonomichef
Nässjö Kommun


Med gedigen erfarenhet, stor kunskap och ett rejält mått av både värme och generositet har du hjälpt mig framåt i den process jag befinner mig i. Våra samtal, där du mycket målmedvetet och med stor skärpa, fått handlingen att löpa åt rätt håll, har jag uppskattat otroligt mycket. De har bjudit på både gråt, skratt, igenkänning och aha-upplevelse. Jag skulle med stor glädje och trygghet rekommendera dig för andra som står i behov av coaching, oavsett om det gäller personliga frågor och funderingar eller behov av utveckling inom profession och yrkesutövning.

Monica Samuelsson
Reason AB